PYRA GROUP, a.s.
ŠPECIÁLNA TECHNIKA A PYROTECHNIKA
SPECIAL TECHNICS AND PYROTECHNICS
  • Slovak
  • English
  •  |

Eurokalkulačka

Suma:      
Výsledok:

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Introduction arrow Terms of Use
Law informations

PYRA GROUP, a.s.

Táto internetová stránka podlieha nasledujúcemu právnemu vyhláseniu. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte túto stránku.


Používanie web servera
Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre vaše osobné použitie. Informácie nesmú byť použité priamo ani nepriamo na komerčné účely. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto web serveri nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať.
Dokumenty a iné informácie publikované na tomto web serveri alebo na iných stránkach spoločnosti PYRA GROUP, a.s. môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na tomto web serveri alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb. Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. nenesie zodpovednosť za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, alebo neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.


Hypertextové odkazy na externé web servre
Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré odkazujú prepojenia z tohto web servera.
Na tomto web serveri sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjektov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. mená žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tomto web serveri.. Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Hypertextové odkazy na tomto web serveri poskytuje spoločnosť PYRA GROUP, a.s. výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť PYRA GROUP, a.s. schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.


Softvér
V prípade, že si z tohto web servera stiahnete akýkoľvek softvér, používanie takéhoto softvéru podlieha licenčným podmienkam, ktoré sú súčasťou softvéru.


Ochranné známky
Spoločnosť PYRA GROUP, a.s. a PYRA, spol. s r.o. sú vlastníkmi ochranných známok. Iné tu spomenuté názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
Bez súhlasu spoločnosti PYRA GROUP, a.s. a/alebo PYRA, spol. s r.o. nesmú byť použité označenia a prvky, ktoré sú zhodné alebo zameniteľné s ich ochrannými známkami. V prípade nedodržania vlastníckych práv má spoločnosť PYRA GROUP, a.s. a PYRA, spol. s r.o. právo, domáhať sa právneho uspokojenia.


Informácia o nositeľovi autorských práv
Copyright © 2007 PYRA GROUP, a.s. a PYRA, spol. s r.o.

Autorské práva ku dokumentom a programom na tomto web serveri vlastní a/alebo vykonáva PYRA GROUP, a.s., so sídlom: Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva sú vyhradené.


Otázky a problémy
S prípadnými otázkami alebo problémami sa, prosím, neváhajte obrátiť na spoločnosť PYRA GROUP, a.s.

 
 

News

04/12/2018 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2018

 
26/11/2017 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2017
 
21/11/2016 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2016
 
01/12/2014 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2015
 
01/12/2014 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2014
 

NewsletterLogin


Lost Password?
Don't have a PYRA account? Register!