PYRA GROUP, a.s.
ŠPECIÁLNA TECHNIKA A PYROTECHNIKA
SPECIAL TECHNICS AND PYROTECHNICS
  • Slovak
  • English
  •  |

Research

Research Research

Eurokalkulačka

Suma:      
Výsledok:

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Introduction arrow Research
Research
Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Spoločnosť PYRA s.r.o. nie je iba obchodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá nákupom a distribúciou rozličných komodít z oblasti špeciálu, ale má tiež vlastný tím pracovníkov a externých zamestnancov pracujúcich na úlohách spojených so špeciálnymi požiadavkami nielen z oblasti pyrotechniky, ale aj z oblastí špeciálnej výbavy záchranárov, poriadkových jednotiek pyrotechnikov, policajtov ...
Naše produkty môžete vidieť na letiskách pri zabezpečovaní ochrany budov, sú nimi vybavené vozidlá zdravotnej služby, polície, hasičov...,
Môžete ich vidieť v reklamách, pri televíznych zábavných reláciách, pri vystúpeniach spevákov, ale aj pri oslavách a iných slávnostných príležitostiach....

Tento priestor našej stránky je určený na oboznamovanie sa s prácou našich vývojárov a technikov. Budeme vás informovať o novinkách na našom trhu, o tom čo pripravujeme a riešime do budúcnosti pre vás, našich zákazníkov.
Budeme sa tak isto vracať k niektorým zaujímavým produktom s ktorými sa môžete stretnúť pri práci spomínaných špecialistov.
Na úvod by som vás rád zoznámil s niektorými výrobkami spoločnosti PYRA s.r.o., ktoré sú na trhu síce už dlhšiu dobu, no ich použitie je známe iba úzkej skupine odborníkov. Sú to niekedy drobné pomôcky, ale originálne svojim použitím a technickým riešením . Dnes by som vás chcel zoznámiť s tromi výrobkami ktoré, používajú naše špeciálne jednotky.

Hrozba globálneho terorizmu dorazila aj k nám a už aj u nás dochádza k situáciám, ktoré vo svojich dôsledkoch môžu znamenať veľké ohrozenie zdravia a majetku občanov. Nález podozrivej batožiny na verejnom priestranstve môže znamenať obrovskú hrozbu. Batožina môže obsahovať nástražný výbušný systém, ktorý môže byť zabezpečený proti zdvihnutiu alebo inej manipulácii . Môže obsahovať množstvo trhaviny schopnej poškodiť priestory kde sa nachádza. Je preto potrebné veľmi rýchle a efektívne riešenie takejto situácie. Slovenská republika, tak ako každý suverénny, moderný štát, má špecialistov školených a pripravených riešiť takéto situácie. Tieto jednotky musia mať dostatočné a moderné vybavenie, aby si vedeli poradiť so všetkým, čo ich môže pri náročných misiách postretnúť. Spoločnosť PYRA s.r.o. vyvinula a vyrába niekoľko zaujímavých drobností ktoré suú základnými prvkami výbavy pyrotechnika špecialistu. Medzi tie najzákladnejšie patrí vodný rozstreľovač, pyrotechnický posúvač a prerušovač káblov.

Vodný rozstreľovač

Je zariadenie určené na likvidáciu nástražných výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica. Slúži k vystreleniu vodného lúča do nástražného výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Zariadenie vyvinula a vyrába spoločnosť PYRA s.r.o. v niekoľkých variantoch pre rozličné situácie a spôsoby použitia.
Je veľmi účinný najmä pri oddeľovaní iniciátorov od trhaviny. Jeho použitím sa dá eliminovať riziko pri nástražných systémoch, kde množstvo nastraženej trhaviny pri úplnej detonácii by viedlo k značným škodám a spôsob nastraženia vylučuje manipuláciu. Jeho použitie je rýchle, možno ním riešiť extrémne situácie, kedy nás tlačí čas a nemôžeme si dovoliť žiadne zdržiavanie. Zmenou náplní môžeme dosahovať rôzne účinky na zneškodňovaný objekt. Skúsený pyrotechnik špecialista tak dokáže zvoliť prostriedky deaktivovania alebo eliminácie rizika najoptimálnejším možným spôsobom.

Pyrotechnický posúvač

Tento výrobok je svojim prevedením podobný ako vodný rozstrelovač, avšak jeho určenie je odlišné . Aj toto zariadenie vyvinula spoločnosť PYRA s.r.o. vo vlastnej réžii.
Používa sa na posúvanie bremena do váhy cca 2 kg, na vytrhnutie materiálu, priamym priložením na kufrík, balík a podobne, na odstránenie sklenenej výplne (sklobetón, okná, autá ...) na otváranie balíkov a obálok .
Je veľmi dobrým pomocníkom v situáciách, kedy potrebujeme pohnúť malým telesom ktoré nám bráni v ďalšej práci, avšak nemáme istotu že posunutie tohto objektu je bezpečné. Je dobrým pomocníkom pri otváraní podozrivých listových zásielok ktoré by mohli obsahovať nástražný výbušný systém.

Pyrotechnický prerušovač káblov

Tretím zo skupiny výrobkov ktoré boli vyvinuté spoločnosťou PYRA s. r o. je pyrotechnický prerušovač káblov. Tento výrobok má veľmi špecifické určenie, jeho úloha nastáva v situáciách, kedy sú na nástražnom výbušnom systéme odhalené vodiče, ale nemáme istotu, že ich prerušením nespôsobíme výbuch.
Prerušovač káblov dokáže bezpečne prerušiť vodiče vrátane izolácie bez spôsobenia skratu veľmi efektívne a rýchlo. Jeho funkciu môže iniciovať odborný pyrotechnik z bezpečnej vzdialenosti.

Prostriedky ktoré som tu opísal a ktoré sú produktom spoločnosti PYRA s.r.o. patria k základnej výbave pyrotechnika špecialistu pri jeho náročnej práci v jednotkách špeciálneho určenia. Boli použité mnohokrát nielen pri výcviku ale aj v reálnych situáciách a to i mimo územia Slovenskej republiky. Svojou spoľahlivou funkciou pomáhajú chrániť našim odborníkom životy a materiálne hodnoty obyvateľov mnohých ťažko skúšaných krajín...
 
 

News

04/12/2018 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2018

 
26/11/2017 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2017
 
21/11/2016 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2016
 
01/12/2014 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2015
 
01/12/2014 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2014
 

NewsletterLogin


Lost Password?
Don't have a PYRA account? Register!