PYRA GROUP, a.s.
ŠPECIÁLNA TECHNIKA A PYROTECHNIKA
SPECIAL TECHNICS AND PYROTECHNICS

Eurokalkulačka

Suma:      
Výsledok:

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Introduction arrow Training arrow Training centre for salespersons of entertaning pyrotechnics
Training centre for salespersons of entertaning pyrotechnics
Kategórie osôb
Zábavná pyrotechnika I. triedy
Zábavná pyrotechnika II. triedy

Školiace stredisko predavačov zábavnej pyrotechniky pripraví  kvalifikovaných predavačov  v zmysle Zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe číslo 51/1988 Z.z., ktorí získajú platný certifikát aby mohli kvalifikovane nakupovať skladovať a predávať  výrobky zábavnej pyrotechniky všetkých povolených tried.
Školenia sú spravidla dopĺňané praktickými cvičeniami a ukážkami funkcie najrozšírenejších typov a druhov zábavnej pyrotechniky. Pri týchto ukážkach je položený dôraz najme na demonštrovanie nebezpečenstiev, ktoré môžu vzísť z nesprávnej manipulácie alebo skladovania.
Školiace stredisko zabezpečí tak isto cyklické preškolenie po uplynutí doby platnosti certifikátov alebo pri rozsiahlejších novelizáciách banského zákona.

 
 

News

21/11/2016 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2016
 
30/11/2014 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2015
 
30/11/2014 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2014
 
05/12/2013 Content you requested is not available in specified translation. Please use another language.
Aktuálne otváracie hodiny - december 2013
 

NewsletterLogin


Lost Password?
Don't have a PYRA account? Register!