PYRA GROUP, a.s.
ŠPECIÁLNA TECHNIKA A PYROTECHNIKA
SPECIAL TECHNICS AND PYROTECHNICS

Eurokalkulačka

Suma:      
Výsledok:

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Osobné dozimetre Siemens
osobne_dozimetre_siemens.jpgProstriedky individuálnej ochrany obyvateľstva sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov. Prostriedky zahrňujú ochranné masky pre dospelé obyvateľstvo a deti vrátane detských ochranných vakov a ochranné rúška, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre.

Elektronický osobný dozimeter - Siemens EPD

Elektronický osobný signalizačný dozimeter je určený na presné meranie osobných dávok pracovníkov vystavených pôsobeniu ionizujúceho žiarenia so signalizáciou prekročenia nastavenej hodnoty dávkového príkonu, resp. kumulovanej dávky.
Vyznačuje sa jednoduchým spôsobom obsluhy, presným a vysoko citlivým meraním gama, rtg a beta žiarení v širokom rozsahu energie žiarenia. Má veľmi nízku citlivosť na neutróny a je necitlivý na radón.
Priame zobrazovanie a odpočítavanie nameraných veličín (LCD displej) je v zhode s požiadavkami ICRP: Hp(10) a Hs (0,07).
Nastaviteľná hodnota poplachu pre dávkový príkon a kumulovanú dávku, zvuková a vizuálna signalizácia poplachu pri poruche a pri prekročení nastaveného limitu dávky alebo dávkového príkonu sú samozrejmosťou.

Široký rozsah použitia:

 • pri preprave rádioaktívnych materiálov v armáde, polícii a civilnej obrane
 • v zdravotníctve (rádiodiagnostike, rádioterapii, nukleárnej medicíne, onkológie, stomatológii)
 • v jadrovo-energetických zariadeniach
 • vo výskumných laboratóriách
 • v priemysle
 • pri priemyslovej defektoskopii
 • pri radiačných nehodách a haváriách

  Pamäť pre namerané hodnoty a vysoká a spoľahlivá je i ochrana nameraných údajov pred ich vymazaním (10 rokov pri vybratej batérii). Ochrana nameraných údajov pred vynulovaním zo strany pracovníka (v zmysle požiadaviek metrológie).
  Dozimeter umožňuje zapísanie identifikačného čísla užívateľa do pamäti (s použitím PC), čo podstatne uľahčuje evidenciu.
  S použitím vyhodnocovacej jednotky (reader) a software umožňuje vykonávať a vyhodnocovať osobnú dozimetriu v plnom rozsahu podľa platných noriem.
  Tento dozimeter spĺňa medzinárodne platné normy kladené na tento druh prístrojov (napr. UK Health and Safety Certificate, PTB Germany, ENEA Italy, Statens Stralevern Norway and Belgium, BS EN ISO 9001 Certificate of Registration, EC Declaration of Conformity atď.).
  Ďalej spĺňa medzinárodné kritériá pre osobné dozimetre v súlade s požiadavkami Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu ICRP 60 z roku 1990 a požiadavky noriem Európskej únie pre osobné dozimetre.

 • Elektronický osobný dozimeter - Siemens Mk2 EPD

  Nový EPD prináša lepší výkon v novom firemnom puzdre. Váži len 95 gramov, konštrukčné rozmery boli zmenšené, prístroj je tenší a ľahko sa vojde do tašky alebo zavesí na šnúrku.
  Má vylepšený displej LCD a zadné presvetlenie.
  Nový EPD je napájaný jednou batériou o štandardnom rozmere AA. Je možné použiť buď lítiovú 3,6V alebo alkalickú 1,5V batériu. Pracovný čas je 5 mesiacov resp. 2 mesiace.
  S novým systémom on/off (zapnutia/vypnutia) je životnosť batérií oveľa väčšia. Imunita prístroja na interferencie k externým elektromagnetickým poliam vysoko prekračuje medzinárodné normy.
  Pre spojenie s počítačom používa nový EPD štandardnú infračervenú komunikačnú linku IrDA. Rovnaká linka je používaná i pre prístup k riadiacemu terminálu. Dosah IrDA je asi 1m. Infračervená linka eliminuje potrebu špeciálneho zobrazovacieho zariadenia pre dozimeter. Nový rýchly komunikačný protokol umožňuje pracovný čas pod 1 sekundu. Vylepšené vlastnosti ďalej zahŕňajú užívateľom nastaviteľný alarm s možnosťami ovládania cez PC.
  Nový EPD je plne kompatibilný s radou riadiacich systémov Siemens ako po stránke hardware, tak i software.
  Nový EPD je možné používať spoločne s pôvodným EPD len s malými modifikáciami systému. Dostupné farby: šedá / vojenská zelená 

   
   

  Aktuálne informácie

  21/11/2016 Aktuálne otváracie hodiny - december 2016 Celý článok...
   
  30/11/2014 Aktuálne otváracie hodiny - december 2015 Celý článok...
   
  30/11/2014 Aktuálne otváracie hodiny - december 2014 Celý článok...
   
  05/12/2013 Aktuálne otváracie hodiny - december 2013 Celý článok...
   

  Novinky emailom  Prihlásenie


  Zabudli ste heslo?
  Nemáte účet? Vytvorte si ho!