PYRA GROUP, a.s.
ŠPECIÁLNA TECHNIKA A PYROTECHNIKA
SPECIAL TECHNICS AND PYROTECHNICS
  • Slovak
  • English
  •  |

Eurokalkulačka

Suma:      
Výsledok:

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
VSBCL

Výcvikové stredisko bezpečnosti v civilnom letectve
Training Centre for Civil Aviation Security

VZNIK VSBCL

Spoločnosť PYRA s.r.o. založila Výcvikové stredisko bezpečnosti v civilnom letectve (VSBCL) v roku 2002 na základe udelenej akreditácie MDPT SR č.818/230/2002 v zmysle smernice MDPT č.8/2001. Motiváciou k jeho vzniku bola neustále sa zhoršujúca situácia na poli medzinárodného terorizmu po 11. Septembri 2001 a absencia adekvátnej protiteroristickej prípravy a osvety v spoločnosti, prostredie civilného letectva nevinímajúc.

CIEĽ VSBCL

Fungovanie profesionálneho výcvikového strediska zameraného na prípravu personálu činného v rámci civilného letectva, schopného adekvátne uplatňovať preventívne bezpečnostné opatrenia a zároveň spôsobilého tieto rozšíriť o efektívne protiopatrenia v prípade výskytu konkrétnych prípadov protiprávneho zasahovania do civilného letectva. Jedná sa o snahu čo najefektívnejšie vytvárať a udržiavať bezpečnostné povedomie v súvislosti so zabezpečením civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

FUNGOVANIE VSBCL

Vychádza zo zavedených štandardov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a Európskej konferencie civilného letectva (ECAC), ako aj z národného legislatívneho rámca vymedzeného najmä "Národným programom bezpečnostného výcviku v civilnom letectve". Bezpečnostný výcvik je považovaný za jeden z najefektívnejších prostriedkov prípravy jednotlivých kategórií zamestnancov na adekvátne spôsoby reakcie v krízových situáciách v civilnom letectve a prevencie pred ich vznikom.

 
 
 

Aktuálne informácie

04/12/2018 Aktuálne otváracie hodiny - december 2018

Celý článok...
 
26/11/2017 Aktuálne otváracie hodiny - december 2017 Celý článok...
 
21/11/2016 Aktuálne otváracie hodiny - december 2016 Celý článok...
 
01/12/2014 Aktuálne otváracie hodiny - december 2015 Celý článok...
 
01/12/2014 Aktuálne otváracie hodiny - december 2014 Celý článok...
 

Novinky emailomPrihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!